Z historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1333. Požár z 15. června 1863 zničil 14 chalup a 1 dítě se udusilo. V obci vzniklo několik spolků: čtenářský byl založen 1897, sbor dobrovolných hasičů roku 1899, záloženský spolek roku 1911 a Tělocvičná jednota Sokol v roce 1919. Z hlediska písemných pramenů o životě v obci, školní kroniku založil roku 1887 učitel Alois Gregor a vlastní obecní kroniku založil roku 1928 učitel Václav Dias. V roce 1929 byla do obce zavedena elektřina, vodovod byl zbudován až v roce 2008.

Kontaktujte nás

Adresa, obec

mail@com

+420 987 654 321

Sdílejte s námi